PROGRAME DE STUDII

oferite de DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

din UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANȚA

An universitar 2022-2023

Domeniul de studii: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

1. Programe de studii de MASTERAT DIDACTIC:

Masterat didactic în Psihologie

Masterat didactic în Biologie

Masterat didactic în Administrarea afacerilor

Masterat didactic în Științe inginerești aplicate

2. Program de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivelul 1 (pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC)

3. Program de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel 1- program POSTUNIVERSITAR (pentru absolvenți ai programelor de licență)

4. Program de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivelul 2 (pentru studenții înmatriculați la programe de masterat din UOC)

5. Program de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivelul 2 – program POSTUNIVERSITAR (pentru absolvenți ai programelor de licență de lungă durată/master, care au parcurs Nivelul 1)