Activitatea de practică pedagogică reprezintă un segment de o importanţă covârşitoare pentru conturare și formarea unor competenţe profesionale. Este o activitate didactică în care studentul/cursantul poate performa în învățământul liceal, postliceal etc, în mod real, direct – într-o formă experienţială, dar consiliată (mentorată) – competenţele dobândite la disciplinele de specialitate, la Psihologia Adolescenților și Didactica domeniului. Ea este coordonată de un profesor din mediul universitar și de către un mentor din Baza de Practică Pedagogică (BPP). Specializările cu grupe mari se împart în subgrupe, cu orar propriu, stabilit de comun acord cu mentorul, coordonatorul și studenții. Se desfășoară în anul II de studiu, 3ore/săptămână și are 5 credite, forma de evaluare fiind colocviul.

Fiecare coordonator de practică va pune la dispoziția studenților un model de Portofoliu de practică (planificări, fișe de observare, proiecte de lecție model,  instrumente de evaluare etc), în funcție de specificul disciplinei.
 

Nr.crt.

Coordonator practică

Specializarea

1.       

Băiceanu Mihaela
carmen_varasteanu@yahoo.com

Psihologie

2.       

Belc Marius
mbelc@univ-ovidius.ro

Fizică

3.       

Bezem Ana-Maria
abezem@yahoo.com

Șt. Educaţiei

4.       

Căprioara Daniela Dumitra
ccaprioara@yahoo.fr

Matematică

5.       

Sterpu Anca
asterpu@univ-ovidius.ro

Chimie

6.       

Dincă Venera
vivanciu22@yahoo.com

Ed. plastică

7.       

Drugă Razvan

razvan.druga@365.univ-ovidius.ro

Economie

8.       

Filip Cosmin filip.cosmin@univ-ovidius.ro

Șt. inginerești

9.       

Ionescu Anata
anata_ionescu@yahoo.com

Informatică

10.   

Lungu Geanina
jeanina.lungu@365.univ-ovidius.ro  

Șt. inginerești

11.   

Lungu Iuliana
iulianalungu@yahoo.com

Geografie

12.   

Mirea Ruxandra
ruxandra.m63@gmail.com

Ed. muzicală

13.   

Moroianu Miruna
mirunamoroianu@yahoo.com

Ed. fizică

14.   

Niculescu Radu
radumailbox@yahoo.com
niculescuteatru@gmail.com

Teatru si artele spectacolului

15.   

Plopeanu Emanuel
emmiplop@yahoo.com

Istorie

16.   

Popa Claudia-Simona
taissclaudiasimona@yahoo.com

Romană si Religie

17.   

Popa Laura
proiectescolare@yahoo.com

Biologie

18.   

Rădoiu Bogdan
rvbogdan@univ-ovidius.ro

Șt. inginerești

Responsabil  activități practică pedagogică: lector dr. Claudia Simona Popa