DPPD UOC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL 1 PROGRAM POSTUNIVERSITAR

ADMITERE 2024

 

 

Calendar Admitere 2024 nivel I postuniversitar

Sesiunea IULIE 2024

 

Data / Perioada

Activitatea

8-16 iulie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

17 iulie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

18-20 iulie 2024

Desfășurarea probei interviu

22 iulie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

23-25 iulie 2024

Înmatricularea candidaților admiși

26 iulie 2024

Afișarea rezultatelor finale

 

Rezultatele se afișează la adresa:

https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i-postuniversitar/

Sesiunea SEPTEMBRIE 2024

 

Data / Perioada

Activitatea

4-10 septembrie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

11 septembrie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

12-14 septembrie 2024

Desfășurarea probei interviu

16 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

17-19 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților admiși

20 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor finale + Rezultat final cumulativ sesiunea iunie și septembrie 2024

 

Rezultatele se afișează la adresa:

https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i-postuniversitar/

 

Criterii de admitere

Analiză dosar de candidatură;
Proba Interviu –Proba interviu se desfășoară în baza protocolului de interviu (Anexa 3, vezi Protocol de interviu ). Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de evaluare, nota finală rezultând din media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator și poate fi exprimată prin număr cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de admitere la Programul de formare psihopedagogică pentru toate nivelurile și formele este 6 (șase).
Rezultatul evaluării de la proba interviu nu poate fi contestat.

Criterii de departajare

 1. media generală de absolvire a liceului
 2. media obținută la examenul de Bacalaureat

Taxe

 • Taxa inscriere – 100 lei/program – se efectuează în platfoma de admitere
 • Taxa școlarizare:
     • monospecializare – 2400 lei 
     • dublă specializare – 2750 lei
 • Taxa inmatriculare – 150 lei/program

Taxele de școlarizare și înmatriculare se realizează prin OP, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Cod fiscal – 4301332
Banca – TREZORERIA CONSTANŢA
Cont IBAN – RO74TREZ23120F330500XXXX
Se vor preciza: Numele și prenumele candidatului/Taxă școlarizare (sau înmatriculare, după caz) DPPD/specializare   

Acte candidatura dosar

Contact

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center:  MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13

 

 

 

ARHIVĂ ADMITERE

ARHIVA 2023

Rezultate admitere septembrie 2023

PROGRAMARE INTERVIU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Program si acte inmatriculare-N1PU 2023

Programare Interviu 18.07.2023

Rezultate admitere iulie 2023

Anunt programare Interviu N1PU N2PU -15 07 2023

ARHIVA 2022

INFORMAȚII ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Candidații declarați admiși pe Listele provizorii, sunt așteptați la înmatriculare, după programarea de mai jos:
 
 

15.09.2022 – PROGRAMARE INTERVIU NIVEL POSTUNIVERSITAR 1

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I POSTUNIVERSITAR – CALENDAR

05-15 septembrie 2022

Depunerea dosarelor de înscriere

16-17 septembrie 2022

Susținerea probelor de concurs – Interviu, format fizic (programarea se va afișa online cu o zi înainte)

19 septembrie 2022

Afișarea listelor cu rezultatele provizorii

Depunerea contestațiilor

21 septembrie 2022

Soluționarea contestațiilor

Afișarea listelor cu rezultate admitere

21-22 septembrie 2022

Înmatricularea candidaților admiși

23 septembrie 2022

Afișarea listelor cu candidați după etapa I de înmatriculare

23 – 24 septembrie 2022

Înmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare

26 septembrie 2022

Afișarea listelor cu rezultate finale

Înscrierea online pe  https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Condițiile de înscriere, criteriile de admitere/departajare, protocolul interviu, documente dosar – vezi mai jos.
Notă: după crearea contului, alegeți „Înscriere la concurs nou”, apoi „Sesiunea pregătire pedagogică postuniversitară nivel I Septembrie. Acest lucru este valabil și în cazul în care v-ați mai înscris în sesiunea iulie, dar nu v-ați înmatriculat. Dosarele depuse în sesiunea iulie fără înmatricularea candidaților nu sunt luate în considerare.Atenție! Platforma de înscriere se va închide pe 15 septembrie, ora 12. Timpul estimat pentru încărcarea dosarului este de aproximativ 40 de minute. 
 
Comisia Tehnică de Admitere:
Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams

Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

Informații admitere Iulie 2022

Rezultate Finale sesiunea iulie 2022

Documente inmatriculare PU N1

Contul în care se poate plăti este:
IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332,
• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

INMATRICULĂRILE SE FAC DOAR FIZIC, NU MAI ESTE NECESARĂ CONFIRMAREA ONLINE!
 
VEȚI DESCĂRCA DIN DOSARUL DE CANDIDAT FIȘA DE ÎNSCRIERE.
Într-un dosar plic, veți pune în ordine documentele din fișierul ;;Documente necesare înscriere”.
Pe dosarul plic vă veți trece numele cu care v-ați înscris și programul de formare (Postuniversitar N1/Posttuniversitar N2)

Pentru confirmarea înmatriculării online, vom reveni cu informații.
Ambele tipuri de înmatriculare  (fizic și online) sunt obligatorii.

Rezultate Initiale – Program de pregătire psihopedagogică, NIVEL 1, POSTUNIVERSITAR

Interviul este in format fizic!

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

1.            Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?

2.            Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?

3.            Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.

4.            Cum vedeți viitorul educației în România?

Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar absolvenți de studii universitare de licență.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 1 an universitar (regim intensiv)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii: 1850 lei (monospecializare);  2115 lei (dublă specializare)

Criterii de admitere: probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media de absolvire a studiilor de licență;
 2. media obținută la Examenul de licență.
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel 1 POSTUNIVERSITAR conține următoarele documente, în format jpeg sau pdf:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate
 4. documente personale de identificare:
 • certificat de naștere;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie;
 • dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
  1. diploma de licență și foaie matricolă sau
  2. act de studii corespunzător categoriei de studii universitare absolvite, în baza căruia se realizează înscrierea;
  3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
  4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
  5. certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la Programul de formare psihopedagogică cu școlarizare în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
  6. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
  7. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.