SECRETARIAT

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Orice solicitare de informații sau documente se va face pe adresa de email secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro,  unde în cazul documentelor ce se emit
(adeverinte, situații școlare, etc.) se va specifica modul în care se dorește primirea acestora  (electronic sau fizic cu programare). In cazuri excepționale, publicul extern
se poate adresa fizic secretariatului în intervalul orar 12-14 (zile lucrătoare).

Telefon 0241606427

Vă mulțumim de înțelegere.