PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II (de aprofundare), în regim postuniversitar (N2PU)

Cursanții Nivelului II în regim postuniversitar vor dobândi competențele profesionale necesare carierei didactice, care conferă absolventului dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior.  Condițiile pentru înscrierea la Nivelul II (de aprofundare) sunt absolvirea unui masterat în domeniul diplomei de licență și absolvirea Nivelului I. (pentru mai multe informații privind condițiile de înscriere, accesați secțiunea Admitere). Pentru anul 2022-2023, cursurile și seminariile se desfășoară în regim hibrid. Se finalizează cu examen de absolvire și obținerea Certificatului de Nivel II. Discipline studiate: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării,  Proiectarea și managementul programelor educaționale, Practică pedagogică, precum și două discipline opționale.

Durată: 1 an universitar