PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL 2 PROGRAM POSTUNIVERSITAR

ADMITERE 2023

Rezultate admitere septembrie 2023

Sesiunea iulie 2023

6-16 iulie

Depunerea dosarelor de înscriere

 Se accesează https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Se creează contul de candidat, se alege Sesiune Pregătire pedagogică postuniversitară Nivel II Iulie 2023. După depunerea documentelor și trimiterea dosarului, acesta va fi analizat de Comisie, candidatul primind statusul dosarului pe adresa de mail/cont candidat. Acesta poate fi ,,dosar valid” sau ,,dosar invalid”. Dacă dosarul este ,,invalid”, trebuie să recorectați dosarul și să-l retrimeți, conform indicațiilor primite. Este important să verificați statusul dosarului trimis. Timp necesar depunerii: app.30 de minute.  

Atenție: ultimul dosar se poate trimite pe data de 16 iulie,  la ora 11.30. Nu se mai primesc dosare noi după ora 12.

Recorectări dosare: 16 iulie, până la ora 14.00

17-20  iulie

Susținerea probelor de concurs –  Proba Interviu (fizic)

Proba Interviu se susține fizic, pe baza programării anunțate și se fundamentează pe un,,Protocol de interviu”. Distribuirea se face pe comisii.Candidații se legitimează în sală cu CI și cu Legitimație de concurs, pe care o descarcă din platformă. Data, ora și sala se vor afișa în ziua premergătoare probei. Nu se acceptă modificări în programare.

Imediat după postarea progrămării, candidații eligibili sunt rugați șă-și verifice corectitudinea datelor și, in cazul unor omisiuni/neconcordanțe, să anunțe imediat Comisia de admitere.(0728331951)

21 iulie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

Se postează pe site, identificarea se face după numărul legitimației de concurs;

22 iulie

Depunerea contestațiilor

Online, pe adresa de e-mail registraturaUOC@univ-ovidius.ro

23 iulie

Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate  inițiale admitere

 

24-26 iulie

Înmatricularea candidaților admiși

Se realizează fizic,  programul va fi postat. Copiile documentelor originale (de studii și de stare civilă) dar și cele încărcate (anexe) vor fi aduse într-un dosar plic, inclusiv Fișa de înscriere generată de platformă. Nu este nevoie de acte legalizate. Se achita taxa de înmatriculare și taxa de școlarizare INTEGRAL  prin OP sau mandat poștal.. Se semnează Contractul de studii, în dublu exemplar.

Cine nu se înmatriculează, pierde locul și este declarat respins în listele finale.

27 iulie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

nu e cazul

28 iulie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

-nu e cazul

Postare pe site cu Lista finală a candidaților care s-au înmatriculat.

Sesiunea septembrie 2023

4-20 septembrie

Depunerea dosarelor de înscriere

Se accesează: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Se creează contul de candidat, se alege Sesiune Pregătire pedagogică postuniversitară Nivel II septembrie 2023. După depunerea documentelor și trimiterea dosarului, acesta va fi analizat de Comisie, candidatul primind statusul dosarului pe adresa de mail/cont candidat. Acesta poate fi ,,dosar valid” sau ,,dosar invalid”. Dacă dosarul este ,,invalid”, trebuie să recorectați dosarul și să-l retrimeți, conform indicațiilor primite. Este important să verificați statusul dosarului trimis. Timp necesar depunerii: app.30 de minute.  

Atenție: ultimul dosar se poate trimite pe data de 20 septembrie,  la ora 11.30. Nu se mai primesc dosare noi după ora 12.

Recorectări dosare: 20 septembrie, până la ora 14.00

21-24 septembrie

Susținerea probelor de concurs (proba Interviu, fizic)

Proba Interviu se susține fizic, pe baza programării anunțate și se fundamentează pe un,,Protocol de interviu”. Distribuirea se face pe comisii.Candidații se legitimează în sală cu CI și cu Legitimatie de concurs, pe care o descarcă din platformă. Data, ora și sala se vor afișa în ziua premergătoare probei. Nu se acceptă modificări în programare.

Imediat după postarea progrămării, candidații eligibili sunt rugați șă-și verifice corectitudinea datelor și, in cazul unor omisiuni/neconcordanțe, să anunțe imediat Comisia de admitere.(0728331951)

25 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

Se postează pe site, identificarea se face după numărul legitimației de concurs;

26 septembrie

Depunerea contestațiilor; Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate admitere

Online, pe adresa de e-mail registraturaUOC@univ-ovidius.ro

27-29 septembrie

Înmatricularea candidaților admiși

Se realizează fizic,  programul va fi postat. Copiile documentelor originale (de studii și de stare civilă) dar și cele încărcate (anexe) vor fi aduse într-un dosar plic, inclusiv Fișa de înscriere generată de platformă. Nu este nevoie de acte legalizate. Se achita taxa de înmatriculare și taxa de școlarizare INTEGRAL  prin OP sau mandat poștal. Se semnează Contractul de studii, în dublu exemplar. Cine nu se înmatriculează, pierde locul și este declarat respins în listele finale.

29 septembrie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

-nu e cazul

30 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea listelor cu rezultatelor finale

-nu este cazul

Postare pe site cu Lista finală a candidaților care s-au înmatriculat.

Criterii de admitere

Analiză dosar de candidatură; Proba Interviu –Proba interviu se desfășoară în baza protocolului de interviu (Anexa 3, vezi Protocol de interviu ). Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de evaluare, nota finală rezultând din media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator și poate fi exprimată prin număr cu două zecimale, fără rotunjire. Nota minimă de admitere la Programul de formare psihopedagogică pentru toate nivelurile și formele este 6 (șase). Rezultatul evaluării de la proba interviu nu poate fi contestat.

Criterii de departajare

 1. media de absolvire a studiilor de licență
 2. media obținută la Examenul de licență

Taxe

 • Taxa inscriere – 100 lei/program – se efectuează în platfoma de admitere
 • Taxa școlarizare: 2250 lei (se achită integral)
 • Taxa inmatriculare – 150 lei/program
Taxele de școlarizare și înmatriculare se realizează prin OP, cu următoarele detalii de plată: Beneficiar – UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA Cod fiscal – 4301332 Banca – TREZORERIA CONSTANŢA Cont IBAN – RO74TREZ23120F330500XXXX Se vor preciza: Numele și prenumele candidatului/Taxă școlarizare (sau înmatriculare, după caz) DPPD/specializare

Acte candidatura dosar

Contact

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: Luni-Vineri 9-17 Sâmbătă și Duminică 9-13

     
ARHIVĂ ADMITERE 2022
SESIUNEA  DE  ADMITERE SEPTEMBRIE 2022 REZULTATE INIȚIALE SEPTEMBRIE 2022 REZULTATE FINALE SEPTEMBRIE 2022, data: 27 09 2022 PROGRAMAREA INMATRICULARE Rezultate Finale sesiunea iulie 2022 Sesiunea SEPTEMBRIE 2022
INMATRICULĂRILE SE FAC DOAR FIZIC, NU MAI ESTE NECESARĂ CONFIRMAREA ONLINE!
VEȚI DESCĂRCA DIN DOSARUL DE CANDIDAT FIȘA DE ÎNSCRIERE.
Într-un dosar plic, veți pune în ordine documentele din fișierul ;;Documente necesare înscriere”.
Pe dosarul plic vă veți trece numele cu care v-ați înscris și programul de formare (Postuniversitar N1/Posttuniversitar N2)
Pentru confirmarea înmatriculării online, vom reveni cu informații. Ambele tipuri de înmatriculare  (fizic și online) sunt obligatorii. Documente NECESARE INMATRICULARE PU 2 Contul în care se poate plăti este: IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332, • detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare. Rezultate Initiale – Program de pregătire psihopedagogică NIVEL 2, POSTUNIVERSITAR Interviul este in format fizic! Candidații vor susține oral, în fața membrilor comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie): Protocol interviu 1.            Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică? 2.            Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI? 3.            Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă. 4.            Cum vedeți viitorul educației în România? Calendarul si Metodologia de admitere Condiții de înscriere: Pot candida doar absolvenți de studii universitare de lungă durată/master, care dețin certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică – Nivel 1. Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2) Durata studiilor: 1 an universitar (regim intensiv) Nr. credite: 30 + 5 (aferente examenului de finalizare) Taxa de studii: 1850 lei Criterii de admitere: probă interviu Criterii de departajare:
 1. media de absolvire a studiilor de licență;
 2. media obținută la Examenul de licență.
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel 2 POSTUNIVERSITAR conține următoarele documente, în format jpeg sau pdf:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate;
 4. documente personale de identificare:
– certificat de naștere; – carte de identitate; – certificat de căsătorie; – dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
 1. diploma de licență și foaie matricolă sau
 2. act de studii corespunzător categoriei de studii universitare absolvite, în baza căruia se realizează înscrierea;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la Programul de formare psihopedagogică cu școlarizare în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 6. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 7. dovada achitării taxei de înscriere;
 8. dovada absolvirii Programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
 9. diploma de master, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
 10. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare.
Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.
 • Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, înscrierea la Programul de formare psihopedagogică de nivel II, respectiv la Programul de Studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației Naționale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere.
 • Pentru studenții străini care la data aprobării prezentei Metodologii sunt deja înscriși la un programe de formare psihopedagogică, DPPD va solicita acestora dovada competențelor lingvistice în limba română, până la data înscrierii la susținerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competențelor lingvistice se va face la una dintre instituțiile de învățământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Nivel I (LICENȚĂ)     

 ADMITERE 2023

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel I (licență) se adresează doar
studenților înmatriculați la programele de licență, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

04-15 septembrie

 

Depunerea dosarelor de înscriere

 

Documentele de
depun online, pe
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/  Platforma se închide
pe data de 15 septembrie, ora 12. Ultimul dosar poate fi depus la ora 11.30,
cel târziu.

Retrimitere (recorectare) dosar depus: ora 13.30.

16-19 septembrie

 

Susținerea probelor de concurs –
Proba de interviu (cu notă)

 

Programarea
candidaților pentru interviu (dată, oră, sală, comisie) se va afișa pe data
de 15 septembrie, seara, pe pagina Admitere Nivel I; alternativ, programarea
poate fi trimisă pe adresa de mail a contului de candidat. Interviul se
desfășoară pe baza unui Protocol de interviu, care este postat pe pagină. Identificarea
se face pe baza CI și a legitimației de concurs – de pe platforma de admitere. Prezența la sală- cu 30 de min. înainte de ora programării. Nu se admit cereri de modificare a programării.

19 septembrie

 

Afișarea listelor cu rezultatele
provizorii

Pe pagina http://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/

 

20 septembrie

 

Depunerea contestațiilor/Soluționare
contestații/ Afișarea listelor cu rezultate

În scris, la secretariatul DPPD.

21-23 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși

Inmatricularea – fizic, la secretariatul DPPD, bdul Mamaia 124, Cămin I, parter (sălile vor fi postate)

24 septembrie

Afișarea listelor cu candidați dupa
etapa I de înmatriculare

 

25 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate finale

 

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

-prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel
I licență

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I

– Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.

– Studenții care urmează cursurile unei
facultăți din UOC în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel I, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

Taxă: 1250 lei

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

CONTACT

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: Luni-Vineri 9-17

Sâmbătă și Duminică 9-13


 

 

ARHIVĂ ADMITERE 2022

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:  Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

 

 Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar studenții  UOC:

 1. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022) sau anul II de studii – la facultățile care au durata studiilor de 3 sau 4 ani;
 2. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022), anul II sau anul III de studii – la facultățile care au durata studiilor de 6 ani.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 3 ani (pe durata studiilor de licență)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii:

Pentru studenții înmatriculați la un program de licență din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media generală de absolvire a liceului;
 2. media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1, pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate ;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC);

 1. adeverință eliberată de facultatea din cadrul UOC pentru studenții din anii II sau III din care să rezulte numele și prenumele studentului, anul de studiu, specialitatea la care este înmatriculat, domeniul de licență, tipul de loc TX sau FTX;
 2. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.