PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVELUL II (de aprofundare)

            Acest program poate fi urmat de către masteranzii UOC, care fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu prevederile legale. Prin finalizarea Nivelului II se vor dobândi competențele profesionale necesare carierei didactice, care conferă absolventului dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior, universitar.  Admiterea la Nivelul II este condiționată de absolvirea Nivelului I. Discipline studiate: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării,  Proiectarea și managementul programelor educaționale, Practică pedagogică, precum și două discipline opționale. Aceste cursuri vor fi urmate în cei 2 ani ai studiilor de masterat.