DPPD UOC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

MASTERAT DIDACTIC

ADMITERE 2024

Programe:

●Masterat didactic în Psihologie  –  14 locuri FTX,  36 locuri CTX

●Masterat didactic în Biologie – 12 locuri FTX, 38 locuri CTX

●Masterat didactic în Administrarea afacerilor – 14 locuri FTX, 36 locuri CTX

●Masterat didactic în Științe inginerești aplicate – 10 locuri FTX, 40 locuri CTX

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3800 lei/an

CALENDAR ADMITERE 2024

Sesiunea iulie 2024

8-16 iulie

Depunerea dosarelor de înscriere. Ultimul dosar se poate trimite în 16 iulie, ora 13.00. Timpul estimat completării și trimiterii unui dosar este de 40-50 minute.

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales;

17-19  iulie

Susținerea probelor de concurs –     (evaluarea de către Comisie a     Scrisorii de intenție)

Scrisoarea de intenție se încarcă online, in dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

20 iulie

Afișarea listelor cu rezultate inițiale

21 iulie

Depunerea contestațiilor

Online, pe adresa: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

22 iulie

Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate  în urma contestațiilor

23-25 iulie

Înmatricularea candidaților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în Căminul 1; sălile și programul vor fi postate;

26 iulie

Afișarea listelor intermediare cu candidații înmatriculați după etapa I de înmatriculare

29 iulie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

Se pot înmatricula cei cu statutul ,,in așteptare”, în funcție de numărul de locuri disponibile rămase după prima etapă de înmatriculare.

30 iulie

Afișarea listelor cu rezultatele finale

CALENDAR ADMITERE 2024

Sesiunea septembrie 2024

4-7 septembrie

Depunerea dosarelor de înscriere Ultimul dosar se poate trimite  în 7 sept., ora 13.00. Timpul estimat completării și trimiterii unui dosar este de 40-50 minute.

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales;

9-10 septembrie

Susținerea probelor de concurs

Scrisoarea de intenție se încarcă online, in dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

11 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate inițiale

12 septembrie

Depunerea contestațiilor; Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate  în urma contestațiilor

Online, pe adresa: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

13 septembrie

Înmatricularea candidaților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în Căminul 1, sălile și programul vor fi postate;

14 septembrie

Afișarea listelor intermediare cu candidații după etapa I de înmatriculare

15 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare

Se pot înmatricula cei cu statutul ,,in așteptare”, în funcție de numărul de locuri disponibile rămase după prima etapă de înmatriculare.

16 septembrie

Afișarea listelor cu rezultatele finale

Important!

1.Absolvenții specializărilor de licență din domeniul Științe ale Educației – Pedagogie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihopedagogie specială nu se pot înscrie la programele de Master didactic.

2. Candidații la programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masteratul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:

Programul
de masterat didactic

Domeniul
fundamental de licență

Master
didactic în Psihologie

 

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

Master
didactic în Biologie

Științe biologice și biomedicale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master
didactic în Științe inginerești aplicate

Științe inginerești

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master
didactic în Administrarea afacerilor

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

CRITERII DE ADMITERE (PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTERAT):

Proba 1 (probă eliminatorie) – Scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;

Proba 2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.

Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

CRITERII DE DEPARTAJARE :

 

a. Media anilor de studii de licență;

b. Media ultimului an de studii de licență.  

 

TAXE :

 

Taxa inscriere/procesare dosar – 100 lei/program

Taxa scolarizare: 3800 lei/an

Taxa inmatriculare – 150 lei/program

Taxele se efectuează direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE (Netopia)

 

CONTACT :

 

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951 (activ între 8-31 iulie, 4-16 sept.)

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius (solicitări, întrebări și probleme legate doar de admitere, activ între 8-31 iulie; 4-16 sept)

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: 

  • Luni-Vineri 9-17
  • Sâmbătă și Duminică 9-13
ARHIVĂ ADMITERE 2023
ADMITERE 2023

Programe:

 

Masterat didactic în Psihologie (50 de locuri.fără taxă: 13, cu taxă: 37)

Masterat didactic în Biologie (50 de locuri: fără taxă;11 cu taxă: 39)

Masterat didactic în Administrarea afacerilor (50 de locuri. fără taxă:13, cu taxă-37)

Masterat didactic în Științe inginerești aplicate (50 de locuri,  fără taxĂ:13, cu taxă-37)

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3800 lei/an

 

Rezultate admitere septembrie 2023

25.09.2023 -Rezultate finale
MDAA Lista finala respinsi.pdf
MDB Lista finala admisi.pdf
MDP Lista finală respinsi pdf.pdf
MDP lista finală admiși.pdf
MDSIA Lista finala admisi.pdf

Rezultate admitere iulie 2023

CALENDAR ADMITERE 2023

Sesiunea iulie 2023

6-16 iulie

Depunerea dosarelor de înscriere

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales

17-20  iulie

Susținerea probelor de concurs – (evaluarea de către Comisie a Scrisorii de intenție)

Scrisoarea de intenție se încarcă online, în dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

21 iulie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

 

 

22 iulie

Depunerea contestațiilor

 

Online, pe adresa de e-mail registraturaUOC@univ-ovidius.ro

23 iulie

Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate  inițiale admitere

 

 

24-26 iulie

Înmatricularea candidaților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în Căminul 2, sălile și programul vor fi postate.

27 iulie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

 

 

28 iulie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

 

 

Sesiunea septembrie 2023

4-15 septembrie

Depunerea dosarelor de înscriere

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales. Dosarele se pot depune până pe data de 15 septembrie, ora 13.

16-19 septembrie

Susținerea probelor de concurs

Scrisoarea de intenție se încarcă online, in dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

19 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

 

20 septembrie

Depunerea contestațiilor; Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate admitere

 

21-23 septembrie

Înmatricularea candidaților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în Căminul 2, sălile și programul vor fi postate.

24 septembrie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

 

25 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

 

 

Important!

1.Absolvenții specializărilor de licență din domeniul Științe ale Educației – Pedagogie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihopedagogie specială nu se pot înscrie la programele de Master didactic.

2. Candidații la programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masteratul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:

 

Programul de masterat didactic

Domeniul fundamental de licență

Master didactic în Psihologie

 

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

Master didactic în Biologie

Științe biologice și biomedicale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Științe inginerești aplicate

Științe inginerești

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Administrarea afacerilor

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

CRITERII DE ADMITERE (PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTERAT):

Proba 1 (probă eliminatorie) – Scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins; Proba 2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.             Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

CRITERII DE DEPARTAJARE :

 

a.Media anilor de studii de licență;

b.Media examenului de licență. 

 

TAXE :

 

Taxa inscriere – 100 lei/program

Taxa scolarizare: 3800 lei/an

Taxa inmatriculare – 150 lei/program

Taxele se efectuează direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE (Netopia)

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

CONTACT :

 

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: 
  • Luni-Vineri 9-17
  • Sâmbătă și Duminică 9-13
[/su_spoiler]
ARHIVĂ ADMITERE 2022
Masterat didactic in Biologie  Masterat didactic în Psihologie  Masterat didactic în Administarea afacerilor  Masterat didactic în Științe inginerești aplicate 
Comisia Tehnică de Admitere: Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17 Sâmbătă și Duminică 9-13 Telefon:  0772268448, 0728331951 Video-call center:       MS Teams Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro Secretariat: Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro   Telefon: 0241606427

INFORMAȚII ADMITERE IULIE 2022

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE Rezultate Finale   – MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR Documente înmatriculare Masterat Didactic Contul în care se poate plăti este:
IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al  UOC(CUI): 4301332,
• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

PROGRAME DE MASTERAT DIDACTIC

1.MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă Durată studii: 2 ani Nr. credite: 120 Taxa de studii: 3400 lei/an Criterii de admitere: Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

2. MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă Durată studii: 2 ani Nr. credite: 120 Taxa de studii: 3400 lei/an Criterii de admitere: Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

3.MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă Durată studii: 2 ani Nr. credite: 120 Taxa de studii: 3400 lei/an Criterii de admitere: Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

4. MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă Durată studii: 2 ani Nr. credite: 120 Taxa de studii: 3400 lei/an Criterii de admitere: Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

DOSARUL DE CANDIDATURĂ va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg) (Conform Art. 25 din METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de Master didactic, în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, valabilă începând cu anul universitar 2022-2023) a. declarație RGDP (Anexa 2); b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale (Anexa 16); c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 4, pct. 4 (se va genera automat la înscriere); d. copie certificat de naștere; e. copie act de identitate; f. copie certificat de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui; g. diploma de bacalaureat ; h. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2021) pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii; i. adeverința din care să rezulte calitatea de masterand, cu precizarea regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul); j. foaia matricolă; k. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează l. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate; m. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere. (2) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă). Candidații admiși care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați respinși și își vor pierde locul finanțat de la bugetul de stat, obținut în urma concursului de admitere. Candidații la Programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:
Programul de masterat didactic Domeniul fundamental de licență
Master didactic în Psihologie Științe sociale https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf
Master didactic în Biologie Științe biologice și biomedicale https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf
Master didactic în Științe inginerești aplicate Științe inginerești https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf
Master didactic în Administrarea afacerilor Științe sociale https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf