Programul de formare psihopedagogică inițială NIVELUL I