Practica pedagogică este o componentă curriculară a programelor de formare psihopedagogică, atât pentru Nivelul I, cât și pentru Nivelul II.

Practica pedagogică de la Nivelul I reprezintă prima ,,întâlnire” dintre studentul practicant cu viitoarea lui profesie, de aceea activitatea de practică pedagogică reprezintă un segment de o importanţă covârşitoare pentru conturarea și formarea viitoarelor  competenţe profesionale. Obiectivul fundamental al practicii pedagogice urmăreşte formarea competenţelor specifice profesiei de dascăl prin abordarea mai multor aspecte: cunoaşterea modului de organizare a unei școli, familiarizarea cu documentele curriculare, cu  activităţi didactice şi metodice, activități educative, cercetarea şi înţelegerea unor probleme psihopedagogice specifice ciclului gimnazial.

Practica este coordonată de un profesor din Universitate, alături de care se află un mentor/mentori din Baza de Practică Pedagogică (BPP). BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar.

Specializările cu grupe mari se împart în subgrupe, cu orar propriu, stabilit de comun acord cu mentorul, coordonatorul și studenții. Studenții practicanți vor vizita și vor cunoaște modul de funcționare a instituției de învățământ, vor asista la lecții-model susținute de către mentor, apoi vor susține ei înșiși lecții. Se desfășoară în anul III de studii, 3ore/săptămână și are 5 credite, forma de evaluare fiind colocviul.

●Pentru studenții cu dublă specializare, practica la specializarea A va fi în semestrul I, iar practica de la specializarea B, în semestrul al II-lea.

●Pentru monospecializare – ambele semestre/

            *Pentru cursanții în regim postuniversitar, ea se va desfășura în a doua jumatate a perioadei de studiu.

Fiecare coordonator de practică va pune la dispoziția studenților/cursanților un model de Portofoliu de practică (planificări, fișe de observare, proiecte de lecție model,  instrumente de evaluare etc), în funcție de specificul disciplinei.

Coordonatori practică – 2022-2023

Nr.crt.

Coordonator practică

Specializarea

1.

Băiceanu Mihaela carmen_varasteanu@yahoo.com

Psihologie

2.

Belc Marius  mbelc@univ-ovidius.ro

Fizică

3.

Bezem Ana-Maria  abezem@yahoo.com

St. educaţiei

4.

Căprioara Daniela Dumitra ccaprioara@yahoo.fr

Matematică

5.

Cazan Florin  cazan10florin@yahoo.com

Ed. fizică

6.

Sterpu Anca   asterpu@univ-ovidius.ro

Chimie

7.

Constandache Mihaela  mihaela_constandache@yahoo.com

Economie

8.

David Iuliana  iuliculi@yahoo.com

Lb. italiană

9.

Dincă Venera vivanciu22@yahoo.com

Ed. plastică

10.

Doga Mirela  mirela_doga@yahoo.com

Română și engleză

11.

Drugă  Razvan    razvan.druga@365.univ-ovidius.ro

Economie

12.

Filip Cosmin   filip.cosmin@univ-ovidius.ro

Șt. ingineresti

13.

Flaut Teodora   theodora_flaut@yahoo.com

Lb. germană

14.

Hagi Veronica   veronicahagi@yahoo.com

Lb. franceză

15.

Hasan Neriman   neriman.hasan@365.univ-ovidius.ro

Lb. turcă

16.

Ionescu Anata    anata_ionescu@yahoo.com

Informatică

17.

Lungu Geanina    jeanina.lungu@365.univ-ovidius.ro  

Șt. ingineresti

18.

Lungu Iuliana   iulianalungu@yahoo.com

Geografie

19.

Manole Ionut   manole.ionut@gmail.com

Informatică

20.

Marin Violeta

Biologie

21.

Mirea Ruxandra    ruxandra.m63@gmail.com

Ed. muzicală

22.

Moroianu Miruna   mirunamoroianu@yahoo.com

Ed. fizică

23.

Niculescu Radu   radumailbox@yahoo.com niculescuteatru@gmail.com

Teatru și artele spectacolului

24.

Plopeanu Emanuel    emmiplop@yahoo.com

Istorie

25.

Popa Claudia-Simona  taissclaudiasimona@yahoo.com

 Religie

26.

Popa Laura    proiectescolare@yahoo.com

Biologie

27.

Rădoiu Bogdan   rvbogdan@univ-ovidius.ro

Șt. ingineresti

28.

Sarchizian Iris   irissarchizian@gmail.com

Biologie

29.

Stanciu Tiberiu   stanciu.tiberius@yahoo.com

Economie

30.

Țăranu Georgiana  georgianataranu87@gmail.com

Istorie

31.

Totolan Damian  damiantotolan@yahoo.com

Șt. educaţiei

Responsabil practică pedagogică: lector univ. dr. Claudia Simona Popa