Programul de formare psihopedagogică inițială POSTUNIVERSITAR N1