Workshop Restart4Edu și FDI-cercetare

  • Post category:Evenimente

18 decembrie 2023

workshop

         Luni, 18 decembrie 2023, cadre didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic s-au  reunit în cadrul unui workshop, desfășurat într-o atmosferă festivă, cu colegii de la diferite facultăți ale UOC (specialiști în Științe Aplicate și Inginerie, Medicină, Drept, Litere, Psihologie și Ștințele Educației, Educație Fizică și Sport  etc., participanți în grupurile țintă ale proiectelor ERASMUS+ „Restart4Edu” și CNFIS-FDI „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare și inovare transdisciplinară în Universitatea Ovidius din Constanța în vederea dezvoltării regionale durabile”, implementate în perioada 2021-2023.

Sala Google,

Ora 17.00

────

Scopul principal al întâlnirii a fost analiza posibilităților de a continua activitatea derulată în cadrul proiectelor Restart4Edu și FDI-cercetare, dar și lansarea unor idei pentru proiecte viitoare.

────

Reprezentantul Biroului Erasmus+ a prezentat oportunitațile oferite de programul Erasmus+ privind organizarea unor școli de vară internaționale, ce ar putea fi integrate într-un proiect mai amplu.

────

S-au conturat, printre alte priorități, necesitatea organizării celei de-a doua ediții a Conferinței Restart4Edu, precum și a unor cursuri de formare, care să ofere o înțelegere mai bună a utilizării IA/chatGPT în procesul didactic, la nivelul  învățământului superior.

────