Programul de formare psihopedagogică NIVELUL II (de aprofundare)