PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL 1 PROGRAM POSTUNIVERSITAR 

INFORMAȚII ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Candidații declarați admiși pe Listele provizorii, sunt așteptați la înmatriculare, după programarea de mai jos:

15.09.2022 – PROGRAMARE INTERVIU NIVEL POSTUNIVERSITAR 1

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I POSTUNIVERSITAR – CALENDAR

05-15 septembrie 2022

Depunerea dosarelor de înscriere

16-17 septembrie 2022

Susținerea probelor de concurs – Interviu, format fizic (programarea se va afișa online cu o zi înainte)

19 septembrie 2022

Afișarea listelor cu rezultatele provizorii

Depunerea contestațiilor

21 septembrie 2022

Soluționarea contestațiilor

Afișarea listelor cu rezultate admitere

21-22 septembrie 2022

Înmatricularea candidaților admiși

23 septembrie 2022

Afișarea listelor cu candidați după etapa I de înmatriculare

23 – 24 septembrie 2022

Înmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare

26 septembrie 2022

Afișarea listelor cu rezultate finale

 Înscrierea online pe  https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Condițiile de înscriere, criteriile de admitere/departajare, protocolul interviu, documente dosar – vezi mai jos.
Notă: după crearea contului, alegeți „Înscriere la concurs nou”, apoi „Sesiunea pregătire pedagogică postuniversitară nivel I Septembrie. Acest lucru este valabil și în cazul în care v-ați mai înscris în sesiunea iulie, dar nu v-ați înmatriculat. Dosarele depuse în sesiunea iulie fără înmatricularea candidaților nu sunt luate în considerare.Atenție! Platforma de înscriere se va închide pe 15 septembrie, ora 12. Timpul estimat pentru încărcarea dosarului este de aproximativ 40 de minute. 
Comisia Tehnică de Admitere:
Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams

Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

Informații admitere Iulie 2022

Rezultate Finale sesiunea iulie 2022

Documente inmatriculare PU N1

Contul în care se poate plăti este:
IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332,
• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

INMATRICULĂRILE SE FAC DOAR FIZIC, NU MAI ESTE NECESARĂ CONFIRMAREA ONLINE!
VEȚI DESCĂRCA DIN DOSARUL DE CANDIDAT FIȘA DE ÎNSCRIERE.
Într-un dosar plic, veți pune în ordine documentele din fișierul ;;Documente necesare înscriere”.
Pe dosarul plic vă veți trece numele cu care v-ați înscris și programul de formare (Postuniversitar N1/Posttuniversitar N2)

Pentru confirmarea înmatriculării online, vom reveni cu informații.
Ambele tipuri de înmatriculare  (fizic și online) sunt obligatorii.

Rezultate Initiale – Program de pregătire psihopedagogică, NIVEL 1, POSTUNIVERSITAR

Interviul este in format fizic!

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

1.            Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?

2.            Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?

3.            Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.

4.            Cum vedeți viitorul educației în România?

 

Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar absolvenți de studii universitare de licență.

 

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 1 an universitar (regim intensiv)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii: 1850 lei (monospecializare);  2115 lei (dublă specializare)

Criterii de admitere: probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media de absolvire a studiilor de licență;
 2. media obținută la Examenul de licență.

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel 1 POSTUNIVERSITAR conține următoarele documente, în format jpeg sau pdf:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate
 4. documente personale de identificare:
 • certificat de naștere;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie;
 • dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;
  1. diploma de licență și foaie matricolă sau
  2. act de studii corespunzător categoriei de studii universitare absolvite, în baza căruia se realizează înscrierea;
  3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
  4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
  5. certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la Programul de formare psihopedagogică cu școlarizare în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
  6. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
  7. dovada achitării taxei de înscriere.

 

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.